El llegat simbólic de Barcelona 1992, vint-i-cinc anys després

Books, News 3 months ago

Miquel de Moragas Spà, catedràtic emèrit de la UAB i fundador del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la UAB, reflexiona, amb vint-i-cinc anys de perspectiva ,sobre un aspecte singulra del llegat de Barcelona’92, el seu llegat simbòlic: idees, icones, continguts, estats d’opinió, que acaben construint la memòria de l’esdeveniment. Analitza tant el llegat tangible (urbanisme, instal·lacions), com el llegat intangible (imatge, interpretacions, memòria), per establir que, en realitat, el llegat és el resultat d’un conjunt d’interferències. I Barcelona’92 té una metàfora que ho explica: “Obrir la ciutat al mar”.

VERSIÓN CASTELLANO

Miquel de Moragas Spa reflexiona, con veinticinco años de perspectiva, sobre un aspecto singular del legado de Barcelona’92, su legado simbólico: ideas, iconos, contenidos, estados de opinión, que acaban construyendo la memoria del acontecimiento. Analiza tanto el llegado tangible (urbanismo, instalaciones), como el llegado intangible (imagen, interpretaciones, memoria), para establecer que, en realidad, el llegado es el resultado de un conjunto de interferencias. Y Barcelona’92 tiene una metáfora que lo explica: “Abrir la ciudad al mar”.