Olympic Studies Centre - Universitat Autònoma de Barcelona ceoie@uab.cat +34 935 811 992  
Impacte dels esdeveniments esportius a Barcelona

capçalera barcelona sport events


Barcelona Esdeveniments Esportius: una proposta per a la gestió del coneixement és un projecte de recerca promogut pel CEO-UAB per encàrrec de l’Institut Barcelona Esports 2012-2015

 

Objectius
L’objectiu del projecte és oferir una diagnosi de com s’aplica actualment la informació i la gestió del coneixement en l’organització d’esdeveniments esportius a la ciutat de Barcelona, i proposar a l’Ajuntament uns procediments que garanteixin la captura, la gestió, la difusió i l’explotació del coneixement que es genera en relació amb aquests esdeveniments.

Rellevància del projecte
Barcelona és una ciutat esportiva que actualment acull més de 160 esdeveniments esportius cada any. Els resultats d’aquesta recerca han de contribuir a millorar l’eficiència en les fases d’estratègia i de gestió d’esdeveniments de la ciutat, i també a garantir el llegat del coneixement sobre esdeveniments.

Metodologia i agenda de treball

  1. Diagnosi de l’aplicació actual de la gestió de la informació i del coneixement en els esdeveniments organitzats a la ciutat. Per a fer-ho, d’acord amb la tipologia dels esdeveniments, l’equip identificarà i analitzarà la tipologia de documents que es produeixen i la política de gestió documental que s’aplica. Aquesta tasca requerirà una anàlisi del material escrit disponible als arxius de l’Ajuntament en tant que organitzador dels actes, a més d’entrevistes amb regidors i tècnics de l’ajuntament i membres de l’equip de promoció dels actes.
  2. Disseny d’un procediment de gestió de la informació i el coneixement. Un cop identificades les necessitats concretes de l’Ajuntament, l’equip farà una anàlisi comparativa a nivell internacional per a identificar les millors pràctiques de gestió de la informació i el coneixement en la indústria dels esdeveniments. En els exemples s’inclouran l’esport i altres àmbits com la cultura. A més, es farà una revisió de les publicacions que inclourà les darreres edicions en aquest àmbit. Sobre la base d’aquesta informació, l’equip dissenyarà un procediment de gestió de la informació i del coneixement adaptat a les necessitats de l’Ajuntament.

Calendari i socis
El CEO-UAB lidera el projecte, en col·laboració amb l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de la ciutat.

6 característiques

  • Projecte dissenyat i promogut amb col·laboració institucional
  • Unitat per a les fonts dels Jocs Olímpics de Barcelona’92
  • Dissenyat d’acord amb les necessitats de l’usuari digital
  • Gestió coordinada de la col·lecció i de l’accés als serveis
  • Serveis de transferència del coneixement a altres ciutats seu i candidatures d’esdeveniments esportius
  • Plataforma per a la promoció i la divulgació d’activitats sobre els Jocs Olímpics i els valors de l’esport
close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconTwitter Icontwitter follow buttonFlickr albumsFlickr albums