Olympic Studies Centre - Universitat Autònoma de Barcelona ceoie@uab.cat +34 935 811 992  
Xarxes socials i futbol: violència, participació dels públics i ecologia de la comunicació (2016-2018)

Social Networks and Football

Recerca emmarcada en al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad, desenvolupada entre el gener de 2016 i el desembre de 2018.

El projecte de recerca està dirigit per Emilio Fernández Peña i amb un equip d’investigació format per Natividad Ramajo, Jesica Menendez i Jose Gila.

Aquest treball té dos objectius fonamentals:

1. estudiar els mecanismes de producció i difusió de la violència en el futbol espanyol a través de les xarxes socials i proposar solucions per al seu control;
2. analitzar els models d’interacció amb els públics en les grans competicions futbolístiques i organitzacions esportives globals.

La primera part de la investigació se centrarà en el futbol espanyol, i permetrà conèixer els mecanismes de creació, gestió i difusió de la violència en el futbol a través de les xarxes socials, la qual cosa oferirà la possibilitat als clubs i a les autoritats públiques d’articular mecanismes per al seu control i eradicació. Alhora, la investigació permetrà saber quina relació existeix entre la violència entorn dels estadis i aquella que es difon per les xarxes socials i contribuirà a conèixer l’anomenada ecologia de la violència a les xarxes socials, és a dir, els circuits de la seva difusió entre aficionats, clubs i futbolistes. La metodologia per a l’estudi de la violència combina mètodes quantitatius i qualitatius i un mostreig a priori amb un altre a posteriori dels fets violents. En concret, es monitoritzarà i analitzarà la gestió de les xarxes socials per part dels futbolistes, els clubs espanyols de futbol de primera divisió i els seus aficionats. Fruit d’aquest treball, es podrà proposar als clubs i a les autoritats esportives fórmules de gestió d’aquests episodis violents.

La segona part de la investigació se centrarà en l’estudi de les maneres de gestionar les xarxes en el futbol global (d’organitzacions (FIFA i UEFA), competicions (Lliga BBVA, UEFA Champions League, Eurocopa i Mundial de Futbol) i clubs espanyols de primera divisió), i es compararan les cultures de gestió entre les diferents organitzacions, competicions i clubs per obtenir models. Per a la realització d’aquest treball s’utilitzaran eines d’anàlisi de xarxes socials open source dissenyades per a l’ús acadèmic, com Netvizz, Instagram Scraper, Twitter, Capture and Analysis Toolset i Youtube Data Tools.

Els resultats d’aquest projecte es difondran a través del Social Media & Global Sport Observatory, una plataforma de difusió internacional de les metodologies, discussions i resultats dels treballs realitzats per l’equip, i que permetrà la col·laboració amb grups d’investigació en l’àmbit internacional.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconTwitter Icontwitter follow buttonFlickr albumsFlickr albums